Trappstädning / Lokalvård

Det är väldigt lätt att det blir smutsigt i allmänna lokaler och trapphus. Många personer går in, ut & upp, ner. Saker tappas, spills ut och smutsen och fläckarna träder fram. Detta är helt normalt och händer överallt.
Vi har erfarenhet av denna typ av städning och kan garantera att, med rätt metod, hålla era lokaler och trapphus rena.

Vi inleder med ett besök där vi tillsammans går igenom era önskemål och lägger upp en arbetsbeskrivning.

De vanligaste städmomenten för trappstädning och lokalvård.

Trappor Torr och våt moppning av golv.
Våttorkning av räcken/ledstänger.
Avtorkning av fönsterbrädor.
Entré Torr och våt moppning av golv.
Dammsugning av eventuella entrémattor.
Avtorkning av namntavlor.
Avtorkning av element.
Avtorkning av glasdörrar.
Hissar Torr och våt moppning av golv.
Dammsugning av eventuell matta.
Putsning av speglar och knappsatser.
Avtorkning av handtag.
Våningsplan Torr och våt moppning av golv.
Avtorkning av eventuella räcken/ledstänger.
Avtorkning av eventuella posthållare.
Lokaler Torr och våt moppning av golv.
Städning av eventuellt kök.
Städning av toalett.
Avtorkning av bord och stolar.